Några bilder av hantverk och djur från gården

Stora Bränna maskinstation, stenplockar åkern med maskinen Sten-Peter, mycket sten blev det...våren 2010.

Hamle'ngårdens Thor hösten 2014.

Montering av vågbur och ränna för hantering av fåren. 

Kärrbo Yes, strax efter inköp på Jönköpingsauktionen 2012.

2